นายเรวัต โพธิ์เรียง ผจภ.4 นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผจภ.4 (สข.) พร้อมด้วยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำช่วง วันหยุดราชการต่อเนื่อง 13-16 ตุลาคม 2565

วันที่ 13 ตุลาคม 2565
นายเรวัต โพธิ์เรียง ผจภ.4 นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผจภ.4 (สข.) พร้อมด้วยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำช่วง วันหยุดราชการต่อเนื่อง 13-16 ตุลาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา
2.จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราปราบปรามและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง
3.รณรงค์มาตรการป้องกันโควิด -19 ให้มีจุดคัดกรอง และมีการเว้นระยะห่าง Social distancing มีจุดบริการ เจลล้างมือ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเสมอ
4.จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง กำชับให้เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครั

วันที่:17 ตุลาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 31

ข้อมูลโดย: adminkukkikkanpitcha

แกลเลอรี่